Konsultfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans – Byta assistansbolag – assistansförmedling av personlig assistans

Konsultfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans

Publicerat av:

Annika Willén

annika@assistansformedlaren.se

TV4:as Kalla Fakta avslöjar i reportaget Avslag till varje pris hur ett juristföretag ger ansvariga i kommunen ett slags kurs i hur man beviljar så lite assistanstimmar som möjligt. Det är företaget KommunLex och VD:n Jonas Reinholdsson som pekas ut särskilt.

I det här reportaget får vi med dold kamera följa med på en kurs där Jonas Reinholdsson i en både raljerande och indignerad ton visar hur man på bästa sätt nekar exempelvis dubbelassistans vid duschning. I ett pressmeddelande på sin hemsida har Reinholdsson svarat på kritiken, där han bland annat menar att Kalla Faktas reportage är partiskt, att…

”TV 4 har fragmentariskt klippt ut några få minuter av en heldags föreläsning och målat upp en osann bild. Jag ägnar mycket tid i mitt arbete att diskutera funktionshindrades rättigheter och hur viktig reformen är. Vad TV 4 klippt bort är att det under kursen även diskuteras hur viktig assistansen är för de enskilda assistansanvändarna”.

Rekommenderar alla att titta på inslaget och bilda sig en egen uppfattning. Men spontana reaktion är frustration och...ja, ilska. Så här får det inte gå till.