Sekretesspolicy – Byta assistansbolag – assistansförmedling av personlig assistans

Sekretesspolicy

Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Begreppet ”cookie” kommer från symbolspråket (förmodligen från bröderna Grimms saga om Hans och Greta) och är tänkt att illustrera att varje besökare på en webbplats lämnar spår efter sig i form av ett slags digitala ”brödsmulor”.

Tekniskt sätt är detta en liten textfil som skickas från servern där webbplatsen finns och vidare till din webbläsare. Denna fil kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder när du besöker vår webbplats.

Vi använder cookies av följande skäl:

1.) Att identifiera enskilda sidor på vår webbplats som är undermåliga och som behöver ändras för att förbättra användarupplevelsen.
2.) Att förstå hur våra besökare navigerar på hemsidan, och utifrån detta ”beteendemönster” försöka förbättra användarupplevelsen.

Statistikprogram
Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att få information om våra besökares beteendemönster. Google Analytics visar hur våra besökare navigerar på vår webbplats och varifrån besöken kommer (geografisk plats för besökarens IP-nummer). Lämnar besökaren en kommentar, så loggas IP-adressen.

Det ska nämnas av vi inte är intresserade av våra besökare ur detta perspektiv som ”individer”, utan som en generell konsumentgrupp.

Information till 3:e part
Vi lämnar inte ut information om våra besökare till 3:part annat än vad som berättas i ovanstående text om vårt statistikprogram eller när detta uttryckligen använd i vår förmedlingstjänst. Du kan läsa mer om villkoren för vår förmedlingstjänst på den här sidan.

Ändringar av Sekretesspolicy
Assistansförmedlaren kan när som helst göra ändringar i Sekretesspolicyn på den här sidan.