Upp med lönerna – och mer resurser till assistansbranschen! – Byta assistansbolag – assistansförmedling av personlig assistans

Upp med lönerna – och mer resurser till assistansbranschen!

Publicerat av:

Annika Willén

annika@assistansformedlaren.se

För oss med erfarenhet i branschen för personlig assistans och funktionsnedsättning finns det flera fördomar att slåss mot. Inte minst vad gäller synen på personlig assistent som yrkesroll.

En vanlig uppfattning är nämligen att vem som helst kan jobba som personlig assistent. Och visst, det är sant att det inte krävs någon formell högskoleutbildning eller yrkeserfarenhet för att få jobba som PA. Men det betyder inte att alla som jobbar med personlig assistans är lämpliga för uppdraget.

Tvärtom skulle vi vilja påstå att personlig assistent är ett yrke som är kvalificerat till sin natur och som ganska få individer har tillräckligt med kapacitet att arbeta som.

Vi ska be att få återkomma till yrkesrollens många och svåra moment. Låt oss bara här konstatera att du som assistent behöver ha väldigt många mänskliga, sociala men också organisatoriska kvaliteter för att överhuvudtaget kunna utföra ett godkänt arbete.

Du behöver också kunna anpassa dig till många olika situationer, och navigera mellan många olika viljor och individer. Något som inte sällan kräver ett slags social simultanförmåga och en personlig mognad långt utöver det vanliga.

Många svåra och viktiga beslut

De flesta personliga assistenter utför sina arbetspass ensamma, och har sällan någon kollega att rådfråga eller luta sig mot. Var och en står många gånger med svåra avvägningar och beslut som ska tas självständig – beslut som kan innebära stora konsekvenser för en annan människa och som därför måste tas ansvarsfullt och med noga övervägande.

Både kravnivån och komplexiteten i arbetet pekar alltså på att detta är en yrkesroll som är allt annat än ”okvalificerad”.

Både kravnivån och komplexiteten i arbetet pekar alltså på att detta är en yrkesroll som är allt annat än ”okvalificerad”.

Så varifrån kommer den allmänna opinionen att personlig assistans inte är ett ”kvalificerat” jobb? Varifrån kommer den nedlåtande synen om att någon ”BARA” jobbar som assistent?

Sannolikt handlar det om lönen. Att den är väldigt låg. Liksom lönen är alldeles för knaper inom alla slags yrken inom vård och omsorg. Om lönenivån låg i linje med hur kvalificerat jobbet verkligen är i praktiken, ja då skulle yrkesgruppen vara en förmögen skara.

Vi vill därför uppmana våra makthavare att avsätta mer resurser till personlig assistans i allmänhet. Både till brukarens ökade frihet och välbefinnande, och till den yrkesroll som gör detta möjligt.