Villkor – Byta assistansbolag – assistansförmedling av personlig assistans

Villkor

På den här sidan hittar du information om användarvillkoren för vår förmedlingstjänst.

1. Kostnadsfri service
Vår assistansförmedling är en kostnadsfri tjänst för användaren om inget annat avtalas. Denna tjänst innebär att vi ger förslag på och sätter användaren i kontakt med assistansbolag som vi anser matchar användarens behov. Dessa behov kartlägger vi dels genom att användaren själv fyller i sina uppgifter i vårt intresseformulär på den här webbplatsen. Men också genom muntlig kontakt via telefon.

2. Ingen del i affärsöverenskommelser
Eftersom vi sysslar med förmedling är vi inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och leverantörer (assistansbolaget). Assistansförmedlaren är inte att betrakta som någon form av juridisk eller annan form av mellanhand mellan användare och leverantör. Detta innebär att Assistansförmedlaren inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan användare och leverantör.

3. Eftersträvar riktiga uppgifter
Assistansförmedlaren kan inte garantera att de uppgifter som publiceras på vår hemsida alltigenom korrekta men vi arbetar kontinuerligt för att dessa uppgifter ska var så korrekta som möjligt. Om du upptäcker några felaktigheter är du alltid välkommen att kontakta oss. Ring eller mejla.

4. Personuppgifter
Vi följer reglerna i personuppgiftslagen (PUL). Genom att göra en intresseanmälan (”förmedlingstjänsten”) så godkänner användaren att vi vidareförmedlar dennes kontaktuppgifter till 3:e part – såsom assistansbolag och andra intressenter.

5. Inga garanterade förslag
Användare av vår assistansförmedling är inte garanterade några förslag på assistansbolag. Antalet inkommande förslag och kontakter beror på uppdragets specifika förutsättningar, krav och önskemål. Vi förmedlar vanligen vidare en förfrågan till 3 assistansbolag som enligt vår mening passar användarens behov.